SORULAR

12
NOT: Aşağıda göreceğiniz sorular, yönlendirme ve konuyu açma amaçlıdır. Yazacağınız cevapların uzun ve ayrıntılı olması, fotoğraf ve videolarla desteklenmesi, hatta yeri geldiğinde konunun dışına çıkılması, cevaplarınızı zenginleştirmiş olacaktır.
Soruyu Cevaplayın
4
Köyünüzde eskiden bir kahraman kişinin yaptıkları cesaretli olayları anlatan hikâyeler var mıydı? Bu destanları özellikle güzel anlatan belirli kişiler olur muydu? Hatırladığınız hikayeleri yazınız.
Soruyu Cevaplayın
1
Köyünüzde eskiden içerisinde türkülerin de olduğu uzun hikâyeler anlatan kişiler olur muydu? Bu hikayelerden hatırladıklarınızı anlatınız, siteye ekleyiniz.
Soruyu Cevaplayın
2
Başka yerden hikâye anlatmaya gelen insanlar olur muydu? Bu iş onların mesleği miydi?
Soruyu Cevaplayın
1
Hikâyeciler bu hikâyeleri kimlerden ve nasıl öğrenmişlerdir? Hatırladığınız hikâye varsa anlatınız.
Soruyu Cevaplayın
0
Hikâyeciler anlatım sırasında taklit de yapıyor muydu? Sopa, mendil vb. kullanıyor muydu?
Soruyu Cevaplayın
0
Hikâye köyde nerede anlatılırdı? Daha çok ne zaman anlatılırdı? Dinleyiciler kimler olurdu?
Soruyu Cevaplayın
0
Uzun hikayeler ne kadar sürerdi? Hikâye anlatımı sırasında anlatıcıların geleneksel tavır ve davranışları nelerdi?
Soruyu Cevaplayın
10
Çocuklarınıza uyurken masal anlatır mıydınız? Hatırladığınız masalı yazınız.
Soruyu Cevaplayın
0
Bu anlatılara başka hangi adlar verilirdi?
Soruyu Cevaplayın
3
Erkek veya kadın toplantılarında hem birlikte hem de ayrı ayrı olunduğu zamanlarda anlatılan masallar var mıydı? Bu masalların ayrı bir özelliği var mıydı?
Soruyu Cevaplayın
0
Köyünüzde Nasreddin Hoca, Bektaşi, İncili Çavuş gibi kişilerin fıkraları anlatılır mıydı?
Soruyu Cevaplayın
0
Sadece kadınların aralarında yaygın olarak anlatılan fıkralar hangileri idi?
Soruyu Cevaplayın
0
Tanıdığınız, belli kişilerin başından geçmiş, fıkraya benzeyen, komik, ders verici anlatmalar var mıdır?
Soruyu Cevaplayın
2
Eskiden mektubu kimler kimlere yazardı?
Soruyu Cevaplayın
0
Mektuplara nasıl başlanır, nasıl bitirilirdi?
Soruyu Cevaplayın
0
Mektuplara ne tür haberler yazılırdı? Mani yazılır mıydı? Resim yapılır mıydı? Hatırladıklarınızı yazınız.
Soruyu Cevaplayın
0
Zarfın içine mektuptan başka neler konulurdu? Bunların anlamları ne idi?
Soruyu Cevaplayın
0
Asker, mahkûm mektuplarında nelere dikkat edilirdi?
Soruyu Cevaplayın
8
Eskiden büyükler veya küçükler birbirlerine bilmeceler sorarlar mı idi? Ödül veya ceza verilir miydi?
Soruyu Cevaplayın
1
Köyünüzde türbe, evliya, saygı duyulan mezarlar, mekanlar var mı? Buralar ile ilgili dinî, olağanüstü hangi hikayeler anlatılmaktadır?
Soruyu Cevaplayın
1
Evliyayı gerçekte veya rüyasında gören var mı? Nasıl görmüşlerdir? Anlattıklarını yazınız.
Soruyu Cevaplayın
0
Büyüklerinizden dünyanın nasıl var edildiği konusunda; dağların, denizlerin, insan veya hayvanların nasıl yaratıldığı konusunda dinlediğiniz hikâyeler varsa bunları yazınız.
Soruyu Cevaplayın
0
İnsanın nasıl yaratıldığı; bir hayvanın (kaplumbağa, yılan) veya bitkinin nasıl yaratıldığı ile ilgili hikayeler varsa yazınız.
Soruyu Cevaplayın
0
Bir eşyanın, varlığın nasıl yaratıldığı ile ilgili efsaneler nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
7
Köyünüzde geçmişte yaşanmış olaylar ve tanınmış kişiler hakkında hangi efsaneler anlatılmaktadır?
Soruyu Cevaplayın
0
Hazine peşinde olanların başından geçen olayları konu alan korkutucu hikayeler var mı? Yazınız.
Soruyu Cevaplayın
0
Şimşek, güneş tutulması gibi meteorolojik olayların nasıl meydana geldiğini anlatan efsaneler var mıdır? Yazınız.
Soruyu Cevaplayın
0
Köyünüzden birinin, geceleyin veya ıssız bir yerdeyken, başından olağanüstü bir olay geçtiği anlatılır mıydı? Nasıl olmuştur?
Soruyu Cevaplayın
1
Büyüklerinizden yaratılış ile ilgili hangi hikayeleri dinlediniz? (İnsanın nasıl yaratıldığı, bir hayvanın, dağın,suyun, bir insan soyunun, vb. yaratılışı ile ilgili efsaneler)
Soruyu Cevaplayın
1
Tarihî olaylarlar hakkında veya tanınmış kişilerle ilgili anlatmalar, efsaneler var mıdır? Yazınız.
Soruyu Cevaplayın
1
İnsanın hayvana veya taşa dönüşmesi ile sonuçlanan hikayeler varsa yazınız. (herhangi bir varlığın değişmesi, başka bir varlık haline gelmesi)
Soruyu Cevaplayın
0
Define peşinde olanların başından geçmiş olayları konu alan korkutucu hikayeler var mı? Yazınız.
Soruyu Cevaplayın
0
Büyüklerinizden olağanüstü varlıklar ve güçlerle ilgili hangi efsaneler anlatılmaktadır? (cin, peri, ruh, canavar gördüğünü iddia etme gibi)
Soruyu Cevaplayın
5
Köyünüzdeki dağların, kayaların, akarsuların, pınarların, göllerin, tarla, yol, çayırlık, otlak vb. yerler hakkında anlatılan efsaneler, hikayeler var mıdır? Yazınız.
Soruyu Cevaplayın
0
Şimşek, güneş tutulması gibi meteorolojik hadiselerin nasıl meydana geldiğini büyükleriniz nasıl anlatıyordu?
Soruyu Cevaplayın
0
Mezarlıkta yaşanmış korkutucu olaylar anlatılır mıydı? Nasıl olmuştur?
Soruyu Cevaplayın
1
Tabiatüstü güçlere sahip olan insanların hikâyeleri anlatılır mı? Yazınız.
Soruyu Cevaplayın