SORULAR

4
Köyünüzdeki sülaleler hangi lakaplarla bilinir? O lakabın o sülaleye verilme sebebini yazınız.
Soruyu Cevaplayın
6
Köyünüzün adı nedir? Eski adı var mı? Köyün adının veriliş hikayesi varsa yazınız.
Soruyu Cevaplayın
3
Köyünüzün yerleştiği konumun, arazinin özelliklerini tarif ediniz.
Soruyu Cevaplayın
3
Köyünüzün tarihi hakkında bildiklerinizi yazınız. (varsa savaş, göç, eşkıya vb.)
Soruyu Cevaplayın
2
Köyünüzde belirli kişilere takılmış lakaplar var mıdır? Bu lakapların neler olduğunu ve o kişilere veriliş sebebini yazınız.
Soruyu Cevaplayın
0
Köyünüzde yetişen ağaçların adlarını, onların alt cinslerine verilen adları yazınız.
Soruyu Cevaplayın
2
Köyünüzde yetişen sebzelerin, yabani bitkilerin adlarını; her birinin değişik cinslerinin adlarını yazınız.
Soruyu Cevaplayın
1
Köyünüzde yetişen meyvelerin; onların değişik cinslerinin adlarını yazınız.
Soruyu Cevaplayın
0
Köyünüzün dağlarının, ovalarının, göllerinin vb. adlarını yazınız. Bu adların veriliş sebeplerini yazınız.
Soruyu Cevaplayın
0
Dağların, arazilerin daha küçük olan belirli bölümlerine verdiğiniz adlar var mıdır? Varsa bu adların veriliş sebebiyle birlikte yazınız.
Soruyu Cevaplayın
7
Birisine dua ederken ve beddua ederken hangi sözler kullanılırdı?
Soruyu Cevaplayın
2
Çocukları, hayvanları severken genellikle söylediğiniz sözler nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
0
Köyünüzde birisiyle karşılaştığınızda nasıl selamlaşırdınız? Kalabalık ile selamlaşma farklı mıydı?
Soruyu Cevaplayın
0
Yakın arkadaşların ve akrabaların selamlaşmaları farklı olur mu? Nasıldır?
Soruyu Cevaplayın
0
Kadınların selamlaşmaları nasıldır?
Soruyu Cevaplayın
0
Seyyar satıcılar, pazarlardaki satıcıları mallarını satarken nasıl seslenirlerdi?
Soruyu Cevaplayın
1
Köylüleriniz eşlerine, çocuklarına, büyüklerine nasıl seslenirdi? İsmiyle seslenemediğiniz insanlar var mıydı?
Soruyu Cevaplayın
0
Köyde eskiden insanlar birbirlerine hangi sözlerle seslenir, hitap ederdi? (cinsiyete, evliye-bekara, ve mesleklerine göre düşününüz.)
Soruyu Cevaplayın
1
Birisini överken, ona kızarken veya arkasından eleştirirken hangi cümleleri söylerdiniz? Hayvanları hangi sözlerle severdiniz?
Soruyu Cevaplayın
2
Kimler kimlere nasihat ederdi? Çok edilen nasihatleri yazınız.
Soruyu Cevaplayın
12
Yaşlıların gençlere söylediği atasözleri nelerdir? Neyi anlatır?
Soruyu Cevaplayın
2
Şiir biçiminde atasözleri ve deyimler ya da ifadeler nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
2
Köyünüzde insanlar nasıl yemin ederdi? Neler için yemin edilirdi?
Soruyu Cevaplayın