SORULAR

7
Köyünüzde sizin çocukluğunuzda evlenme yaşı kızlar ve erkekler için kaç idi?
Soruyu Cevaplayın
1
Köyünüzde “Karşılıklı değişik” şeklinde evlenme var mıydı? (kızı ve oğlu bulunan iki ailenin karşılıklı değişme yapması) Niçin yapılırdı?
Soruyu Cevaplayın
5
Kız kaçırma şeklinde evliliklere çok rastlanır mıydı?
Soruyu Cevaplayın
1
Köyünüzde önceden iç güveysi şeklinde evlenme var mıydı?
Soruyu Cevaplayın
1
Yörenizde beşik kertme şeklinde evlenme var mıydı?
Soruyu Cevaplayın
2
Eskiden yörenizde yakın akraba ile evlilikler yapılır mıydı? Niçin?
Soruyu Cevaplayın
4
Erkek ve kızlar evlenmek istediklerini nasıl belirtirlerdi?
Soruyu Cevaplayın
2
Evlenemeyen kız ve erkeklerin kısmeti, neler yapılınca açılacağına inanılırdı?
Soruyu Cevaplayın
2
Eskiden kıza veya erkeğe seçilecek eş ile ilgili görüşleri sorulur muydu? Alınacak kıza kimler nasıl karar verirlerdi?
Soruyu Cevaplayın
2
Kız veya damat seçiminde o sülalenin aile fertlerindeki olumsuzluklar, sülalenin gelir durumu dikkate alınır mıydı? Başka hangi hususlara önem verilirdi?
Soruyu Cevaplayın
2
Evlenecek kızda ve erkekte aranan özellikler neler olmaktaydı?
Soruyu Cevaplayın
1
Kız görmeye kimler giderdi? Seçilen kızın uğurlu olup olmadığını denemek için neler yapılır? Kız istemenin bir adı var mıydı?
Soruyu Cevaplayın
5
Kız istemeye gidenler orada neler yapardı? Nelere dikkat edilirdi? Gelenlere kız evi geleneksel olarak neler yapardı?
Soruyu Cevaplayın
3
Söz kesmeye kimler giderdi? Söz kesmenin farklı bir adı var mı?
Soruyu Cevaplayın
1
Nişan; “büyük nişan”; “küçük nişan” diye ayrılır mıydı?
Soruyu Cevaplayın
4
Nişan masraflarını hangi taraf karşılardı?
Soruyu Cevaplayın
1
Başlık, mehir ve ağırlık konusu ne zaman konuşulur, neler ne istenirdi?
Soruyu Cevaplayın
3
Kız evi çeyiz olarak ne hazırlardı?
Soruyu Cevaplayın
2
Düğün tarihi neye göre ve kimler tarafından belirlenirdi?
Soruyu Cevaplayın
0
“Elbise düzme”ye gidilir miydi? Kimler giderdi? Kimlere neler alınırdı? Neler alınır, parasını kim öderdi?
Soruyu Cevaplayın
6
Düğünü haber verme, davet hangi yöntemlerle yapılırdı? Herkes aynı yöntemle mi çağırılırdı? Davet etmede sunulan hediye var mıydı?
Soruyu Cevaplayın
5
Düğünün başından sonuna, sürecin her aşamasında hangi yardımlaşmalar yapılırdı? Kimler çok çalışırdı?
Soruyu Cevaplayın
1
Kızın çeyizinde bulunan şeylerin adları nelerdi? (Fotoğraflarını ekleyebilirsiniz.)
Soruyu Cevaplayın
0
Damat olan herkesin yapması gereken gelenekler nelerdi?
Soruyu Cevaplayın
1
Damada hangi şakalar, düğünün hangi aşamalarında yapılırdı? Şakalar nasıl yapılırdı?
Soruyu Cevaplayın
2
Evlenme merasimleri boyunca yemek yedirme konusunda âdetler nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
2
Dinî nikâh kimlerin katılımıyla, ne zaman ve nasıl kıyılırdı?
Soruyu Cevaplayın
2
Sağdıçların görevleri nelerdi?
Soruyu Cevaplayın
2
“Yengelik” geleneği var mıydı? Kimler yenge olarak seçilebilirdi? Görevleri nelerdi?
Soruyu Cevaplayın
0
Düğünde “bayraktar” görevinde (düğünü idare ve organize eden) biri olur muydu? Bunlar kimlerden seçilirdi? Görevleri nelerdi?
Soruyu Cevaplayın
1
Eskiden düğüne dışarıdan gelen davetliler nerelerde, nasıl ağırlanırlardı?
Soruyu Cevaplayın
2
Düğünün yapıldığı günlerin özel adları var mıydı? Bu adlar niçin verilmiştir? (Kına, çeyiz, kız hamamı, gelin hamamı vb.)
Soruyu Cevaplayın
1
Düğün armağanları içinde neler olurdu?
Soruyu Cevaplayın
7
Kına geceleri nasıl yapılırdı? Eğlenceleri, âdet ve gelenekleri nelerdi?
Soruyu Cevaplayın
0
Damat ve gelinden başka kimlere kına yakılırdı? Kına yakma sırasında âdet ve eğlenceler nelerdi?
Soruyu Cevaplayın
0
Köyünüzde eskiden gelin hamamı ve güvey hamamı geleneği var mıydı? Burada uygulanan köyünüze özel gelenekler nelerdi?
Soruyu Cevaplayın
1
Gelin ve damadın odası hazırlanırken hangi geleneklere dikkat edilirdi? Yapılan inanışlar varsa yazınız.
Soruyu Cevaplayın
3
Gelin alınacak günde, kız ve erkek evinde yapılan işlemler nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
0
Gelin almada haftanın belli günü ya da günün belli bir saati seçilir miydi? Niçin?
Soruyu Cevaplayın
3
Gelin almada, kız evine ulaşılmasından itibaren ayrılıncaya kadar hangi gelenekler yapılırdı? Neler istenirdi?
Soruyu Cevaplayın
5
Gelin, oğlan evinin kapısına gelince, içeriye girinceye kadar yapılan uygulamalar ve inanışlar nelerdi?
Soruyu Cevaplayın
1
Gelin görmeye gitme âdeti var mıydı? Nasıl geçerdi?
Soruyu Cevaplayın
0
Gelinin eve geldikten sonrasında yapılan âdet ve gelenekler neler olurdu?
Soruyu Cevaplayın
2
Gelinle damadın kız evine ilk gitmeleri ne zamandı? Bunun âdetleri nelerdi?
Soruyu Cevaplayın
1
Kız tarafı oğlan evine düğün sonrası ilk ne zaman giderdi? Sebebi var mıdır?
Soruyu Cevaplayın
0
Gelinin söylemezlik ya da sessiz konuşma gibi âdetleri olur muydu? Ne zamana kadar sürerdi? Buna nasıl son verilirdi?
Soruyu Cevaplayın
0
Damatla gelinin aile yeni ailelerinin fertlerine davranışları nasıldı?
Soruyu Cevaplayın
1
Köyünüzde tüm düğünlerde mutlaka yapılan başka gelenekler nelerdi?
Soruyu Cevaplayın
3
Eşlerden biri genç yaşta ölürse ne yapılırdı?
Soruyu Cevaplayın