SORULAR

2
Bu bölümdeki soruları cevaplarken özellikle köyünüze ait olanların tamamını yazmaya, video veya ses kaydı yapıp eklemeye çalışınız.
Soruyu Cevaplayın
12
Köyünüzde türküler hangi çalgılar eşliğinde söylenirdi? Türküyü söyleyen kişi aynı zamanda çalgı çalıyor muydu? Hangi tür çalgılar kullanılırdı?
Soruyu Cevaplayın
3
Köyünüzde türküler toplu hâlde mi, yoksa tek kişi tarafından mı söyleniyordu?
Soruyu Cevaplayın
6
Türküler köyde hangi amaçlı bir araya gelmelerde, hangi amaçlarla söylenmekteydi?
Soruyu Cevaplayın
10
Yörede yakılıp çevreye yayılmış türküler varsa; kim, hangi olay üzerine yakmıştır? (Bu türküleri söylenirken videoya çekip köyünüzün sitesine konulması için ekleyebilirsiniz.)
Soruyu Cevaplayın
4
Köyünüzde eskiden çocuklar için söylenen ninnileri yazınız.
Soruyu Cevaplayın
0
Yörede ninniler hangi ezgilerle söylenmektedir? Manicinin yarattığı ezgiler var mıdır? (Ses veya video kaydı yapılabilir.)
Soruyu Cevaplayın
0
Yörenizde eskiden bir düşmana, canavara karşı kahramanlıkları konu alan hikaye ve şiirler (destanlar) anlatılır mıydı? Hatırladığınız hikayeyi, şiiri (varsa özel söyleniş biçimiyle) yazınız.
Soruyu Cevaplayın
0
Eskiden köyünüzde cenaze olduğunda özel çağrılan ağıtçı var mı idi? Bu kişiler ağıt yaparken neler söylüyorlardı? (Ağıtçının dışında, cenaze yakınları hangi ağıtları söylüyordu?)
Soruyu Cevaplayın
1
Köyünüzde eskiden hayvanları otlatırken ya da başka işler yaparken söylenen ezgili türküler varsa nelerdir? Söyleyiniz.
Soruyu Cevaplayın
0
Belirli işlere ve mesleklere özgü türküler hangileridir? Bunların söylenmesiyle ilgili gelenekler nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
0
İlahiler, semahlar vb. dini ezgilerden bildiklerinizi yazınız. (söylenip kaydedilebilir)
Soruyu Cevaplayın
1
Yörenizde söylenen, oynanan oyun havaları hangileridir? Her birinin sözlerini yazınız. (İcra edilmesi esnasında video veya ses kaydı yapılıp eklenir.)
Soruyu Cevaplayın
0
Yörenizde halk çalgıları yapan ustalar varsa, bu çalgıların yapılışını, anlattırarak yaptırıp kamera çekimi yapınız ve ekleyiniz.
Soruyu Cevaplayın
0
Çalgılar nasıl üretilmektedir? Yapımında kullanılan teknik, araç ve gereçler nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
0
Çalgı çalmakla ilgili olumlu-olumsuz inanışlar, gelenekler varsa nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
3
Yörenize ait, acı bir olay üzerine söylenmiş ağıtlar var mıdır? Nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
0
Köyünüzde ağıt yakan var mıydı? Düğün türküleri hangileridir? Düğünün hangi anında, kimler tarafından söyleniyordu?
Soruyu Cevaplayın
0
Türkülere verilen başka adlar var mıdır?
Soruyu Cevaplayın
1
Türkü bir olay üzerine yazılmışsa bu olayın hikâyesi nedir?
Soruyu Cevaplayın
1
Belli eğlence ve kutlama zamanlarında söylenen türküler var mıdır? Hangi işler sırasında söylenmektedir?
Soruyu Cevaplayın
3
Yörenizde çok bilinen türkülerin hangilerinin yazarı bellidir, hangileri belli değildir?
Soruyu Cevaplayın
0
Dinî, kutsal içerikli ninniler var mıdır? Yazınız.
Soruyu Cevaplayın
0
Bir hikâyeyi anlatan, ağıt türünde ninniler var mıdır? Yazınız.
Soruyu Cevaplayın
11
Bildiğiniz manileri, atma türküleri yazınız. (Niyet manileri, fal, yorum, sevgi, hasretlik manileri, öğüt verici maniler)
Soruyu Cevaplayın
4
Maniler nerelerde, kimler tarafından söylenmekteydi? Ezgisi varsa ses kaydı yapınız.
Soruyu Cevaplayın
0
Ramazan davulcuları insanları hangi manilerle uyandırırlardı?
Soruyu Cevaplayın
0
Sokak satıcılarının, işçilerin, bekçilerin söylediği manilerden hatırladıklarınızı yazınız.
Soruyu Cevaplayın
0
Çeşitli toplantılarda mani yarışmaları olur mu? Ödül veya ceza verilir miydi?
Soruyu Cevaplayın
0
Çocukluğunuzda düğünlerde ve kalabalık yerlerde karşılıklı mani söyleyerek oyunlar sergilenir miydi?
Soruyu Cevaplayın
0
Mektuplara hangi maniler yazılırdı?
Soruyu Cevaplayın
0
Yörenizde uzun kahramanlık destanları söylenir miydi? Bunları yazınız.
Soruyu Cevaplayın
0
Eskiden destanları kâğıtlara yazıp sokaklarda satanlar var mıydı? Bu anlatılar hakkında hatırladıklarınızı yazınız.
Soruyu Cevaplayın
0
Yangın, trafik kazası, cinayet, deprem gibi felaketler karşısında destan söylenir miydi? Hatırladığınızı yazınız.
Soruyu Cevaplayın
1
Şaşırmaya elverişli tekerlemeler söyler miydiniz? Bunları yazınız.
Soruyu Cevaplayın
4
Büyüklerden dinlediğiniz masalların içinde tekerlemeler var mıydı? Bunları yazınız.
Soruyu Cevaplayın
0
Yağmur yağdırmak için söylenen tekerlemeler var mıdır?
Soruyu Cevaplayın
1
Çocukluğunuzda oynarken ebeyi seçmek için hangi tekerleme ve sayışmacaları söylerdiniz?
Soruyu Cevaplayın
0
Eskiden köyünüze türkü söylemeye insanlar gelir miydi? Söyledikleri türküleri yazınız. Bu şiirlerin, deyişlerin hikâyeleri var mıydı?
Soruyu Cevaplayın
0
Eskiden köyünüze hikâye anlatmaya insanlar gelir miydi? Söylediklerini yazınız.
Soruyu Cevaplayın
0
Bu âşıkların adları, mahlasları vb. yazınız.
Soruyu Cevaplayın
0
Bu şairler şiir söylemeye hangi rüya veya olaydan sonra başlamışlardır? (Pir elinden bade içme, rüyasında üstat görme, güzele sevdalanma, vb.)
Soruyu Cevaplayın
0
Kişinin âşıklığa başlaması rüya görmeden başka hangi sebeplerle olurdu? (Gurbet, hasretlik, ölüm, afet, vb.)
Soruyu Cevaplayın
0
Âşık, ustasının yanında yetişmişse, çıraklık dönemleri nasıl geçerdi?
Soruyu Cevaplayın
0
Âşıklar şiirlerini sazla mı söylerdi? Çalmayı bilmeyip, sadece söyleyen olur muydu? Başka rolleri varsa nedir?
Soruyu Cevaplayın
0
Âşık doğaçlama (hazırlıksız) çalıp söyleyebilmekte midir?
Soruyu Cevaplayın
0
Âşıklar şenliklere, festivallere, yarışmalara vb. katılır mıydı?
Soruyu Cevaplayın
0
Köyünüzde dinî içerikli şiirlerin söylendiği törenler olur muydu? Âşıklar bu törenlerde hangi türküleri söylemektedirler?
Soruyu Cevaplayın