SORULAR

3
Eskiden köyünüzde hava ve tabiat olaylarını ifadede kullanılan farklı adlar var mıydı? Hangi hava olayı hangi sebebe bağlanıyordu?
Soruyu Cevaplayın
1
Yağmur, kar, dolu, rüzgâr, şimşek, gök gürlemesi ve bulutlara verilen farklı adları yazınız
Soruyu Cevaplayın
0
Yılın belirli zamanlarıyla ilgili hava tahminleri nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
3
Gökteki cisimlere bakarak hava tahmini nasıl yapılmaktaydı?
Soruyu Cevaplayın
6
Hayvanların hareketlerine veya bitkilere bakılarak hava tahmini nasıl yapılıyordu?
Soruyu Cevaplayın
1
İnsanların davranışlarına ve organlarındaki ağrılara göre hava tahmini nasıl yapılmaktaydı?
Soruyu Cevaplayın
2
Köyünüzün eski insanlarının deprem ile ilgili bilgi ve yorumları ne idi? Depremin olacağı yorumları neye göre yapılırdı?
Soruyu Cevaplayın
1
Eskiden güneş ve ay tutulması ne anlama geliyordu? Bu durumlarda neler yapılırdı?
Soruyu Cevaplayın
0
Yağmur yağdırma veya yağmur ve dolu dindirmeyle ilgili inanışlar var mıydı? Bu nasıl yapılırdı?
Soruyu Cevaplayın
3
Köyünüzün yaşlı insanları yılları ve ayları ve günleri farklı olarak hangi adlarla ifade ediyorlardı?
Soruyu Cevaplayın
1
Mevsimlerin değişik adları, farklı başlangıç ve bitiş tarihleri var mıydı?
Soruyu Cevaplayın
0
Yıllarla, mevsimlerle, aylarla, günlerle ilgili halk inanışları nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
1
Yılbaşı olarak önceden hangi ay ve gün kabul edilmekteydi? O günlerde kutlamalar nasıl yapılıyordu?
Soruyu Cevaplayın
1
Köyünüzün yaşlı insanları yılın belirli ve sayılı günlerine (soğuk, sıcak, kısa, uzun günler vb.) hangi adlar veriyorlardı?
Soruyu Cevaplayın
1
Eski insanlar mevsimlerin, ayların, gece ve gündüzün nasıl meydana geldiği konusunda farklı inanışlar anlatırlar mıydı?
Soruyu Cevaplayın
0
Ayın hareketlerine göre düzenlenmiş takvim var mıydı? hava olayları bu takvimle nasıl ifade edilirdi?
Soruyu Cevaplayın
0
Güneşin hareketlerine göre düzenlenmiş takvim hakkında neler bilinmektedir?
Soruyu Cevaplayın
0
Bir günün çeşitli bölümleri nasıl adlandırılmaktaydı?
Soruyu Cevaplayın
0
Eskiden çocukların doğum tarihleri neye göre tarif edilirdi?
Soruyu Cevaplayın
0
Eskiden tahıllar, ceviz, süt, yoğurt, vb. yiyecek ve içecekler nasıl ölçülürdü? Ölçü araçları nelerdi?
Soruyu Cevaplayın
0
Köyünüzde eski insanlar mesafeleri nasıl tarif ederlerdi?
Soruyu Cevaplayın
0
Eski insanlar arazileri neyi kullanarak ölçerlerdi?
Soruyu Cevaplayın
0
Odun, toprak ve taş yığınlarının ölçü birimi ne idi?
Soruyu Cevaplayın
0
Çok ve az olan miktarlar hangi sözlerle anlatılmaktadır?
Soruyu Cevaplayın