SORULAR

3
Eskiden köyünüzde hastalarınızı tedavi için yatır, dede vb. yerlere götürürler miydi? Şifa bulma hikayeleri nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
2
Bu yerlere hangi durumlarda, hangi sebeplerle gidilirdi? Yaşanmış hatıraları yazınız.
Soruyu Cevaplayın
6
Eskiden köyünüzde çeşitli tedaviler yapan kimseler var mıydı? (parpılayıcı, yürek ölçücü, dağlayıcı, kırık- çıkıkçı, dişçi, iğneci, muskacı, yerli ebe, bakıcı, okuyan, sünnetçi gibi)
Soruyu Cevaplayın
3
Eskiden hangi sebeplerle muska yazdırılırdı? Muskayı kim yazardı? (bilinen hatıra varsa yazınız)
Soruyu Cevaplayın
2
Kurşun dökme, sülük koyma yoluyla yapılan tedaviler yapılır mıydı? Bunlarla hangi tip hastalıklar tedavi edilirdi?
Soruyu Cevaplayın
3
Kırık- çıkıkçılar nasıl tedavi yaparlardı? Hangi malzemeleri kullanırlardı?
Soruyu Cevaplayın
5
Evinizde kendiniz hangi hastalıklar için ilaç yapardınız? İlacın nasıl yapıldığını ve neye iyi geldiğini yazınız.
Soruyu Cevaplayın
3
Çevrenizde şifalı sular var mıdır? Bu sulardan nasıl yararlanılmaktadır? Bu şifalı sular nelere iyi gelmektedir?
Soruyu Cevaplayın
5
Şifalı geldiğini bildiğiniz bitkiler neler? Neye iyi gelmektedir?
Soruyu Cevaplayın
1
Köyünüzde bir ziyaret yeri var mıdır? İnsanlar veya hayvanlar buraya şifa için götürülür mü? Hangi işlem uygulanır?
Soruyu Cevaplayın
2
Yaşı geçtiği halde yürüyemeyen veya konuşamayan çocuklara eskiden neler yapılırdı?
Soruyu Cevaplayın
3
Bir kimseye nazar değdiği nasıl anlaşılırdı? Nazardan nasıl korunulurdu?
Soruyu Cevaplayın
4
Nazar değen bir kişiye bundan kurtulması için ne yapılırdı?
Soruyu Cevaplayın
2
Kurşun niçin döktürülürdü? Kimler kurşun dökerdi?
Soruyu Cevaplayın
2
Bu konularda hatırladığınız başka gelenekleri veya yaşanmış hikâyeleri anlatınız.
Soruyu Cevaplayın
4
Köyünüzde eskiden veteriner yok iken, bu işi yapan halk veterinerleri var mıydı? Bunlara ne ad verilirdi?
Soruyu Cevaplayın
3
Bu kişiler hayvan hastalıklarını nasıl teşhis ederdi? Hangi belirtiler, hangi hastalığın işareti kabul edilirdi?
Soruyu Cevaplayın
2
Hayvan hastalıklarının tedavisinde kullanılan halk ilaçlarının tarifleri nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
2
Hayvanların tedavisinde dinî yollardan faydalanılır mıydı?
Soruyu Cevaplayın
4
Eskiden hayvan sahipleri hayvanlardaki kırık ve çıkıklara, yaralara geleneksel hangi tedavileri uygulamaktaydı?
Soruyu Cevaplayın
2
Köyünüzde eskiden hayvan doğumları nasıl yaptırılmaktaydı?
Soruyu Cevaplayın
1
Hayvan hastalıklarının sebepleri hakkında eski inanışlar nelerdi?
Soruyu Cevaplayın
0
Köyünüzde çobanlar hayvanları hastalandığında, bildikleri ne tür tedaviler uygularlardı?
Soruyu Cevaplayın
0
(bu 11 soru halk hekimine sormak içindir.) Yaptığınız işten dolayı size bir ad verilir mi? (kırık çıkıkçı, afsuncu vb.)
Soruyu Cevaplayın
0
Tedavi işlemini kimden öğrendiniz? Ustanız hayatta mı?
Soruyu Cevaplayın
1
Tedavide kullandığınız ilaçları yazan bir kitabınız, defteriniz, dua kitabınız var mı? Hastalarınızı nerede tedavi edersiniz?
Soruyu Cevaplayın
1
“Ocaklı” olmak ne demektir? Siz ocak zade misiniz?
Soruyu Cevaplayın
1
“El alma” ne demektir? Siz el aldınız mı? El alma işlemi nasıl yapılır? Kim el verir?
Soruyu Cevaplayın
1
Ocaklı olan, el almış olan bir kişi hangi hastalıkları tedavi edebilir? Siz hangi hastalıkları tedavi edebiliyorsunuz?
Soruyu Cevaplayın
1
Tedavide neler kullanırsınız? Tedavinizde dua var mıdır? Tedavide kullandığınız ilaçları kendiniz mi yaparsınız? Hangi ilaçları ve hangi malzemeleri kullanarak, nasıl yaparsınız?
Soruyu Cevaplayın
1
Hangi hastalıklar için ilaç yapardınız? İlaç yapımında kullandığınız malzemeleri nerelerden temin ederdiniz?
Soruyu Cevaplayın
1
Hastalığın insandan hayvana veya bitkiye giydirilmesi, aktarılması inancı var mıydı? Nasıl yapılırdı?
Soruyu Cevaplayın
1
Köyünüzde yaşlıların kutsal bildikleri ağaçlar, bitkiler var mıydı? Bunlarla ilgili inançlar nelerdi?
Soruyu Cevaplayın
1
Eskiden kutsal görülen ve kimsenin öldürmediği hayvanlar var mıydı? Bunlarla ilgili halk inanışları nelerdi?
Soruyu Cevaplayın