SORULAR

3
Eskiden evlere cin, şeytan vb. girmemesi için nelerin çare olacağına inanılırdı?
Soruyu Cevaplayın
1
Eskiden evden askere veya herhangi bir yere yolcu gönderileceği gün evi süpürmeme, evden çok uzaklaşmama gibi inançlar var mıdır? Bunları yazınız.
Soruyu Cevaplayın
0
Eve akrep, yılan ve tahtakurusu vb. girmemesi için ne gibi inançlar ve uygulamalar vardı?
Soruyu Cevaplayın
0
Köy evlerinde ve diğer kullanım mekanlarında uğurlu veya uğursuz sayılan yerler nerelerdir?
Soruyu Cevaplayın
0
Yörenizde cinli, perili ve uğursuz sayılan evler var mıdır? Neden?
Soruyu Cevaplayın
2
Evlere nazar değmemesi için neler yapılır ve evin muhtelif yerlerine asılan nesneler nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
0
Kurban bayramının dışında ne gibi durumlarda kurban kesilir? Bu kurbanın eti ne yapılır?
Soruyu Cevaplayın
2
Eski insanlar hangi rüyaları nasıl yorumlardı? Hatırladıklarınızı yazınız.
Soruyu Cevaplayın
0
Eskiden Ramazan ayı gelirken evlerde ne gibi hazırlıklar yapılırdı?
Soruyu Cevaplayın
1
Dinî olarak önemli olan kandil vb. günlerde komşu ve akrabalara ikram etmek için ne tür yemekler yapılırdı? Bu ikramlar hangi inançla yapılırdı?
Soruyu Cevaplayın
1
Arife günü yapılması sevap ya da günah olan iş ve davranışlar nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
1
Mübarek günlerde yapılması uğurlu ya da uğursuz olan işler veya davranışlar var mıydı? Nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
2
Namazdan dönenlerin eve gelince her zaman yaptığı şeyler neler olurdu?
Soruyu Cevaplayın
0
Bayramlaşma için öncelikle gidilecek evler hangileri olurdu?
Soruyu Cevaplayın
0
Bayramda gelecek misafirler için evde ne gibi değişikliklere gidilirdi?
Soruyu Cevaplayın
0
Gelen misafirlere neleri nasıl sunulurdu?
Soruyu Cevaplayın
0
Çocuklar gidecekleri evi neye göre belirlerdi? Gittikleri evlerde neler yaşanırdı?
Soruyu Cevaplayın
0
Sebebini bilmediğiniz ama her ailenin bayramlarda yaptığı inançlar nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
1
Muharrem ayında kaç gün oruç tutulur? Neler yapılır, neleri yapmaktan kaçınılır?
Soruyu Cevaplayın
0
Muharrem ayına özgü yiyecek ve içecekler nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
1
Bu ayda köyünüzde ne gibi komşuluk-akraba faaliyetleri görülürdü?
Soruyu Cevaplayın
0
Muharrem ayına özgü olarak insanların bir araya gelme geleneği var mıdır? Neler yapılır?
Soruyu Cevaplayın
0
Muharrem ayında matem olarak ne gibi uygulamalar yapılırdı?
Soruyu Cevaplayın
2
Köyünüzde eskiden hacca gitmeye karar veren kimseler ne tür hazırlıklara başlardı?
Soruyu Cevaplayın
0
Hacı adayı mezarlığı ziyaret eder miydi? Niçin?
Soruyu Cevaplayın
0
Hacılıktan başka, benzer hangi ziyaretler yapılırdı?
Soruyu Cevaplayın
1
Eskiden hacı karşılamalarının bugünden farklılıkları nelerdi?
Soruyu Cevaplayın
0
Hacı ziyaretine kimler gider? Ne tür hediyeler götürülürdü? Hacı evinde yapılan gelenekler nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
1
Bütün hacı göndermelerinde neleri yapmaya özen gösterilirdi?
Soruyu Cevaplayın
0
Hacdan dönüldüğünde evde ne gibi değişiklikler olurdu?
Soruyu Cevaplayın
1
Hacdan gelenler hangi yakınlarına, ne gibi hediyeler getirirlerdi?
Soruyu Cevaplayın
1
Bir gencin askerliğini yapmış olması ile onun ve halkın gözünde ne değişir?
Soruyu Cevaplayın
0
Askere gitmemenin yolu var mıdır? Gençler gitmemeyi ister mi? Niçin?
Soruyu Cevaplayın
1
Gencin askere gideceği gün belli olduktan sonra ailede ne gibi hazırlıklar yapılırdı?
Soruyu Cevaplayın
3
Bir askere uğurlama günü nasıl geçerdi? Akraba ve tanıdıklar bu konuda neler yaparlardı?
Soruyu Cevaplayın
1
Askerden dönen gençte görülen farklılıklar nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
0
Köyünüzde meşhur olmuş, çok anlatılan askerlik hatıraları nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
0
Köyde eskiden büyükleriniz size kocakarı anlatmaları, batıl, inanç türünden neler söylerdi?
Soruyu Cevaplayın
1
Adak adayanların bunları kesmeye gittiği adak, dilek yerleri nerelerdir? Buraya ait gelenekler nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
1
Eskiden büyüklerinizden bazı ağaçların kutsal oldukları şeklinde şeyler duyar mıydınız? Neler hatırlıyorsunuz?
Soruyu Cevaplayın
0
Eskiden ölmüş olan atalarınıza saygı duymak, bağlılık biçiminde inanışlar var mıydı? Bununla ilgili yaptıkları geleneksel şeyler var mıydı?
Soruyu Cevaplayın
1
Büyüklerinizden “ateş” ile ilgili batıl bilgiler, uyulması gereken şeyler, sözler duyar mıydınız? Örneğin ateşin rengine, sesine vb. bakarak gelecekle ilgili tahminler yaparlar mıydı? Ateşin bazı olağanüstü niteliklerinden, kutsal olduğundan bahsedilir miydi?
Soruyu Cevaplayın
1
“Ayna” ile ilgili, yapılması veya yapılmaması gereken şeyler, inanışlar nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
0
Şifalı sular, kaplıcalar ve içmelerle ilgili eskiden yaşandığı iddia edilen inanışlar, kurallar var mıdır?
Soruyu Cevaplayın
1
Bazı hayvanlara zarar verilmemesi, kutsal olduğu biçiminde inanışlar var mıydı? Bunlar hangi hayvanlar hakkındadır, nasıldır?
Soruyu Cevaplayın
0
Bitkilerle ve çiçeklerle ilgili inanışlar nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
1
“Beddua almak”, “beddua etmek” ile ilgili inanışlar nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
1
İnsanların hayatlarında bereket ve bolluk olması veya kıtlığa uğramaları ne ile ilişkilidir?
Soruyu Cevaplayın
1
Eskiden yörenizde büyü yapanlar var mıydı? Nasıl büyü yaparlardı? Bunlara hangi durumlar için gidilirdi? Bildiklerinizi ve yaşanmış örnekleri anlatınız.
Soruyu Cevaplayın
0
Büyüklerinizden çocukları korkutma amaçlı “Cadı” ve “umacı” gibi şeyler duydunuz mu? Bunlar yörenizde başka hangi adlarla bilinirler? Bunların neye benzediği, ne yaptığı konusundaki inanışlar nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
0
Camiler, mescitler gibi ibadet yerleri hakkında anlatılan olağanüstülükler ve inanışlar nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
1
“Cin” ile ilgili nelere inanılmaktaydı? Şekli, yaptıkları hakkında neler duyardınız? Cinlere karıştığı söylenen insanların hikâyeleri nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
0
Köyünüzde dağların ne için yaratıldığı, altında ne olduğu, ne gibi işlevleri olduğu konusunda anlatılan inanışlar, hikâyeler nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
1
“Definecilik” ile ilgili inanışlar nelerdir? Yaşanmış olayların, cezalandırılmış kişilerin, anlatıldığı hikâyeleri yazınız.
Soruyu Cevaplayın
0
Demir ve çeliğin kutsal olduğu ile ilgili inanışlar varsa yazınız.
Soruyu Cevaplayın
0
Eskiden “devler”in, çok büyük hayvanların var olduğu ile ilgili hikâyeler, inanışlar var mıydı?
Soruyu Cevaplayın
0
Dinî ve dinî olmayan savaşlarla ilgili inanışlar nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
1
Yörenizde “ekmek” ile ilgili insanların inanışları, yapmaya veya yapmamaya özen gösterdikleri şeyler nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
1
Erenlere, evliyalara ne şekilde saygı gösterileceği, mekânlarına gidildiğinde nasıl davranılacağı ile ilgili inanışlar nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
1
Yörenizde fal bakan insanlar var mıydı? Falcılıkla ilgili inanışlar ve uygulamalar nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
1
Horoz ötmesi, köpek havlaması, baykuş gibi değişik kuşların ötüş ve hareketleri un ötüşüyle ilgili inanışlar nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
2
Çocukluğunuzda büyükleriniz sizi korkutma amaçlı “hortlaklar”dan bahseder miydi? Bununla ilgili inanışlar nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
0
Lokman Hekim’in kim olduğu ve yaptıkları hakkında neler biliyorsunuz?
Soruyu Cevaplayın
0
Yörenizde bulunan mağaralarla ilgili inanışlar nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
1
Mezar taşları, yazı ve resimleriyle ilgili inanışlar nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
2
Renklerin ne anlama geldiği konusunda inanışlar nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
2
Sayılarla (1, 2, 3, 4,7, 9, 40, 41 vs.) ilgili inanışlar nelerdir? Hangi konularda bu sayılar geçmektedir?
Soruyu Cevaplayın
1
“Su” (dere, göl vb.) ile ilgili farklı inanışlar, uyulması gereken davranışlar nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
1
“Taş” hakkında anlatılan hikâyeler, sözler ve inanışlar nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
1
“Tuz” ile ilgili inanışlar nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
1
“Uğur” nedir? Bir şey neden uğurlu-uğursuz olur? Bu konuda büyüklerinizin söylediği inanışlar nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
3
Eskiden köyünüzde yağmur duası yapılır mıydı? Yağmur, dolu, rüzgârlar ile ilgili inanışlar nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
1
Baştan çevirip sadaka vermekle ilgili inanışlar nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
0
Dokuzlamayla, kırklamayla ilgili inanışlar nelerdir?
Soruyu Cevaplayın