SORULAR

10
Köyünüzde eskiden herhangi bir evde ölüm olacağı şeklinde yorumlanan işaretler nelerdi? (hayvan, eşya, gök ile ilgili işaretler)
Soruyu Cevaplayın
3
Hangi rüyalar görüldüğünde o evden cenaze çıkacağı şeklinde yorumlanırdı?
Soruyu Cevaplayın
3
Köyünüzde eskiden ölümü uzaklaştırmak amacıyla bir şeyler yapar mıydılar?
Soruyu Cevaplayın
4
Yaşlı insanların ve gençlerin kendi ölümleri için hazırlıkları var mıydı? Ne tür hazırlıklardır?
Soruyu Cevaplayın
8
Hasta evde vefat edince, yıkamaya kadarki sürede yapılanlar nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
3
Cenazenin bulunduğu odada nelerin yapılmasına dikkat edilirdi?
Soruyu Cevaplayın
4
Cenazenin yıkama suyundan artan ne yapılırdı? Cesede ve kefene kokulu maddeler sürülür müydü?
Soruyu Cevaplayın
7
Cenaze bir çocuk, gelin, genç bir kız olursa tabutun üstüne farklı şeyler örtülür müydü?
Soruyu Cevaplayın
1
Cenaze konusunda köyünüze mahsus görenekler var mıdır? Yazınız.
Soruyu Cevaplayın
3
Eskiden köyünüzde cenazelerede ağlayan yasçı kişiler var mıydı? Bunların görevleri nelerdi?
Soruyu Cevaplayın
2
Mezarın başına dikilen taşın üzerine, ölen kişiye göre neler yazılmaktadır?
Soruyu Cevaplayın
4
Mezarlığa bitki, ağaç dikilir mi? Sebebi nedir?
Soruyu Cevaplayın
2
Ölüyle birlikte ölünün bazı kişisel eşyaları da mezara gömülür müydü? Neler, niçin gömülürdü?
Soruyu Cevaplayın
2
Cenazenin birinci gecesinde evde, mezar başında ne gibi uygulamalar yapılırdı?
Soruyu Cevaplayın
4
Cenaze, günün hangi zamanlarında gömülmemektedir?
Soruyu Cevaplayın
3
Gömülme işlemi sırasında ne gibi dinî işlemler yapılır?
Soruyu Cevaplayın
2
Yörenizde mezarlık dışına gömülmeler var mı? Niçin ve nasıl olmaktadır?
Soruyu Cevaplayın
3
Mezarlıkta aynı ailenin fertleri yan yana mı gömülmektedir? Aile mezarları nasıl olmaktadır?
Soruyu Cevaplayın
4
Cenaze evinde cenaze kalktıktan sonra neler yapılır?
Soruyu Cevaplayın
6
Cenazeye katılanlara yemek verilir mi? Yemekleri kim yapar?
Soruyu Cevaplayın
3
Ölenin yaşarken yerine getiremediği dinî görevlerin karşılığını vermek için devir ve ıskat işlemi nasıl yapılırdı?
Soruyu Cevaplayın
3
Ölünün giysileri, eşyaları ne yapılır?
Soruyu Cevaplayın
2
Eskiden başsağlığı ziyaretleri nasıl yapılırdı?
Soruyu Cevaplayın
4
Cenaze defnedildikten sonra kaçıncı günlerde neler yapılırdı? Kimler katılırdı?
Soruyu Cevaplayın
5
Mezarlar, hangi zamanlarda ziyaret edilir? Burada neler yapılır?
Soruyu Cevaplayın
4
Yas tutma nasıl olurdu? En çok kimler yas tutardı?
Soruyu Cevaplayın
0
Yas tutma ne zaman sona ermektedir? İlk bayram nasıl geçer? Yas hamamı diye bir gelenek var mıdır?
Soruyu Cevaplayın
5
Ölüm olayı ile ilgili inanmalar nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
3
Cenazenin ruhunun bazı günler eve geldiği şeklinde inanışlar var mıdır?
Soruyu Cevaplayın
2
Çocukluk çağında ölenler hakkındaki inanmalar nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
3
Vasiyetle ilgili çok raslanan gelenekler nelerdi?
Soruyu Cevaplayın