SORULAR

1
Çocukluğunuzda yaşadığınız bölgede güreş müsabakaları düzenlenir miydi? Bunlar hakkında hatırladığınız her şeyi yazınız, varsa cazgırların söylediklerini de ekleyiniz.
Soruyu Cevaplayın
0
Güreş çeşitleri nelerdir? Her güreş türünün kuralları nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
1
Güreşleri kim idare ederdi? Kuralları kullanılan özel terimleri nelerdi?
Soruyu Cevaplayın
0
Bu güreşlerde müzik olur muydu? Hangi enstrümanla, hangi müzik kullanılıyordu?
Soruyu Cevaplayın
0
Cazgırlar güreşçileri hangi sözlerle takdim etmektedir?
Soruyu Cevaplayın
0
Köyünüzde avcılık türleri neler idi? Avların her biri hangi zamanlarda yapılırdı? Avcılıkla ilgili özel gelenekler, şimdi bilinmeyen terimler nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
1
Av hangi zamanda, ne gibi amaçlarla yapılmaktadır? Avcılıkla ilgili gelenekler nelerdir? Yörede ne tür av hayvanları avlanmaktadır?
Soruyu Cevaplayın
1
Avcılıkta kullanılan araç ve gereçler nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
0
Köyünüzde meşhur olmuş avcı fıkraları, sakarlıklar ve komik olaylar varsa yazınız.
Soruyu Cevaplayın
0
Avlanabilen ve avlanması günah olarak bilinen hayvanlar nelerdir? Bunun sebeplerini ve hikayelerini yazınız.
Soruyu Cevaplayın
0
Köyünüzde eskiden cirit ve benzeri oyunlar oynanır mıydı? Nerelerde, hangi kurallarla, geleneklerle oynandığını yazınız.
Soruyu Cevaplayın
0
Rahvan at yarışları varsa ne şekilde yapılmaktaydı? Kuralları, gelenekleri nelerdi?
Soruyu Cevaplayın
0
Eski bilgilerle, iyi bir at nasıl yetiştirilirdi? Atçılıkla ilgili geçen bütün kelimeleri ve anlamlarını yazınız.
Soruyu Cevaplayın
0
Yörede eskiden okçuluk gibi farklı hangi sporlar yapılırdı? Kuralları ile yazınız.
Soruyu Cevaplayın
21
Eskiden köylerde çocukların oynadıkları oyunlar nelerdi? (erkeklere ve kadınlara ayrı sorunuz.)
Soruyu Cevaplayın
1
Çocukluğunuzda satın alınan bir oyuncağınız oldu mu? Yoksa oyuncalarınızı kendiniz mi yapardınız?
Soruyu Cevaplayın
0
Her bir oyunun nasıl oynandığını, dinleyenlerin de oynayabileceği şekilde tarif ediniz. (Oyunlar için gerekli malzemeleri nelerden ve nasıl yaptığınızı anlatınız. Malzemelerin adlarını da veriniz.)
Soruyu Cevaplayın
2
Hangi oyunlar hangi yaştaki insanlara yönelik idi? (Oyunların adını ve oynayanların yaş aralıklarını yazınız.)
Soruyu Cevaplayın
0
Eşli oyunlarda eş seçimini, ebe seçimini nasıl yapıyordunuz?
Soruyu Cevaplayın
0
Oyunlara ait özel terimleri ve bunların anlamlarını yazınız.
Soruyu Cevaplayın
1
Oyuna hangi kişinin veya grubun başlayacağını nasıl tespit ediyorsunuz?
Soruyu Cevaplayın
0
Ebe seçimini, eş seçimini yaparken ve oyuna kimin başlayacağını tespit ederken hangi tekerlemeleri söylüyorsunuz?
Soruyu Cevaplayın
1
Oyunlarda şarkı söylüyor muydunuz? Bunları şarkıları yazınız.
Soruyu Cevaplayın
0
Oyun oynarken oyunu bozan kişilere ne ad verilirdi, nasıl cezalar verilirdi?
Soruyu Cevaplayın
1
Kız erkek karışık oynanan oyunlar varsa hangileridir? Yazınız.
Soruyu Cevaplayın
1
Oyun sonunda ceza veya ödül var mıdır? Varsa nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
1
Bu oyunlar sizin hangi yeteneklerinizi geliştiriyordu? Faydaları ve zararları nelerdi?
Soruyu Cevaplayın
0
Hangi oyunlar hangi mevsimlerde oynanıyordu? Zamanı gelmeden oynanmayan oyunlar hakkında bilgi veriniz.
Soruyu Cevaplayın
1
Oynamak için hava şartlarının iyi veya kötü olmasını (kar, yağmur, gece vb.) gerektiren oyunlar hangileriydi? Nasıl oynanırdı?
Soruyu Cevaplayın
1
Okulda veya Kur’an kurslarında teneffüslerde oynanan oyunlar hangileriydi? Nasıl oynanırlardı?
Soruyu Cevaplayın
0
Belirli bir kıyafet gerektiren oyunlar var mıydı? Tarif ediniz.
Soruyu Cevaplayın
0
Hayvanların da olması gereken oyunlar nelerdi? Nasıl oynanırdı?
Soruyu Cevaplayın
0
Büyüklerin oynamanızı yasakladığı oyunlar var mıydı? Sebebi ne idi?
Soruyu Cevaplayın
1
Büyüklerle birlikte oynanan çocuk oyunları var mıydı? Nasıl oynanırdı?
Soruyu Cevaplayın
0
Yağmur yağdırmak veya herhangi bir şeyi kutlamak için oyunlar oynuyor musunuz?
Soruyu Cevaplayın
2
Yörenizde oynanan halk oyunların adları nelerdir? Bu adların oynanan oyunla ilgisi nedir?
Soruyu Cevaplayın
0
Yörede oynanan oyunlar nasıl meydana gelmiştir? Varsa hikâyeleri nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
0
Dinî amaçlarla oynanan halk oyunlarını nerelerde, kimler oynamaktadır?
Soruyu Cevaplayın
0
Dinî halk oyunlarının kaynağı hakkında neler bilinmektedir?
Soruyu Cevaplayın
0
Halk oyunları nasıl öğrenilmektedir?
Soruyu Cevaplayın
0
Belli törenlere, mesleklere, işlere özgü halk oyunları hangileridir? Oyunlara hangi çalgılar eşlik etmektedir?
Soruyu Cevaplayın
0
Oyunlara eşlik eden çalgılar nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
0
Kadın toplantılarında çalgı, müzik ihtiyacı nasıl karşılanıyordu? Çalgısız, türkü eşliğinde oynanan halk oyunları nasıl oynanıyordu?
Soruyu Cevaplayın
0
Oyunlar hangi türküler eşliğinde oynanıyor? Bu türküleri yazınız.
Soruyu Cevaplayın
0
Söylenen türkü ile oyunun konusu veya figürleri arasında bir ilişki var mıdır?
Soruyu Cevaplayın
0
Bir türküyle veya oyun havasıyla, birden fazla oyun oynanıyor mu?
Soruyu Cevaplayın
0
Oynanan oyunların belli figürleri nelerdir? Bu figürlerin adları, anlamları var mıdır?
Soruyu Cevaplayın
0
Herhangi bir kuralı olmayan serbest halk oyunları var mıdır? Nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
0
Oyunları kimler idare etmektedir? Bu kişilere ne denir?
Soruyu Cevaplayın
0
Birlikte oynanan oyunlar ve kadın-erkek ayrı oynanan oyunlar hangileridir?
Soruyu Cevaplayın
0
Kadın oyunları ile erkek oyunlar arasında ritm, figür, müzik bakımından ne gibi farklılıklar vardır?
Soruyu Cevaplayın
0
Oyunlarda oyun ekibinin daire veya sıra şeklinde kesin bir diziliş şekli var mı? Dizilişe göre oyunculara hangi adlar veriliyor?
Soruyu Cevaplayın
0
Oyuncu sayısı için belli kurallar var mı? Varsa nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
0
Taklitli halk oyunları oynanıyor mu? Bu oyunlarda hangi varlıklar, hayvanlar taklit edilmektedir?
Soruyu Cevaplayın
0
Oyunların bölümleri, molalar var mı idi? Niçin verilir, aralarda ne yapılırdı?
Soruyu Cevaplayın
0
Oyun sırasında oyuncular hangi sözleri bağırmaktadır?
Soruyu Cevaplayın
0
Ateş etrafında oynanan oyunlar var mıdır? Nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
0
Yörede oyunları belli kişiler mi oynamaktadır, yoksa yediden yetmişe herkes oyunlara katılmakta mıdır?
Soruyu Cevaplayın
0
Oyunlar oynanırken özel kıyafet giyilmekte miydi? Nasıl bir kıyafet giyilmektedi? Kadınların özel takıları, baş süslemeleri nasıldı?
Soruyu Cevaplayın
0
Halk oyunları en çok nerelerde ve hangi olaylar sırasında oynanmaktadır?
Soruyu Cevaplayın
0
Oyunculuğu meslek edinmiş kişiler var mı? Bunlara ne denir?
Soruyu Cevaplayın
0
Davulcular gibi hem çalıp hem de oynayan çalgıcılar var mıdır? Varsa bunların oyunları hangileridir? Figürleri nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
0
Oynayanları ve çalan kişileri, izleyiciler orada ödüllendirir mi?
Soruyu Cevaplayın