SORULAR

0
Aşağıdaki soruları eskiden köyünde oyun çıkarma geleneği olanlar cevaplayabilirler
Soruyu Cevaplayın
0
Köyünüzde eskiden hoş vakit geçirmek için, düğün ve bayramlarda eğlenmek için oyun çıkartma geleneği var mı idi?
Soruyu Cevaplayın
0
Bu şekilde icra edilen oyunların adlarını ve nasıl oynandıklarını yazınız.
Soruyu Cevaplayın
0
Bu oyunlar hangi mevsime ait oyunlar idi? Belli bir mevsimi veya vakti gerektirir miydi?
Soruyu Cevaplayın
0
Kadınların kendi aralarında oynadıkları oyunlar var mıydı? Oyunu anlatınız.
Soruyu Cevaplayın
0
Kapalı yeri veya açık alanı gerektiren eğlence ve oyunlar hangileridir? Oyunu tarif ediniz. Mümkünse video çekip ekleyiniz.
Soruyu Cevaplayın
0
Bu oyunların izleyicileri her yaştan veya cinsiyetten olabilir miydi? izleyicilerden istekliler de görev alabilir miydi?
Soruyu Cevaplayın
0
Bu oyunları kimler organize ederdi? Oyun oynama haberi çevreye nasıl duyrulurdu?
Soruyu Cevaplayın
0
Oyunlarda hangi tipteki insanları ve hangi konuları canlandırırlardı?
Soruyu Cevaplayın
0
Oyuncular bu konuda eğitimli mi idi?
Soruyu Cevaplayın
0
Oyunculara makyaj veya özel elbise hazırlığı yapılıyor muydu Yapılıyorsa nasıl yapılırdı?
Soruyu Cevaplayın
0
İnsan dışında hangi varlıklar canlandırılırdı?
Soruyu Cevaplayın
0
Oyun sırasında çalgı var mıydı? Varsa hangi müzikleri çalarlardı? (ses veya görüntü kaydı yapınız)
Soruyu Cevaplayın
0
Halk acıklı oyunları mı, güldürücü oyunları mı severdi? Ne gibi tezahürat yapılırdı?
Soruyu Cevaplayın
0
Konuşmadan işaretlerle oynanan oyunlar olur muydu? Hakkında bilgi veriniz.
Soruyu Cevaplayın
0
Aşağıdaki soruları Karagöz, meddah kukla gibi oyunlar hakkında bilgisi olanlar cevaplayabilirler.
Soruyu Cevaplayın
0
Çocukluğunuzda köyünüzde Karagöz perdesi izler miydiniz? Kimler hangi zamanlarda canlandırıyordu?
Soruyu Cevaplayın
0
Karagöz oynatmada görev alan kişilerin işleri ve görevlerine verilen isim nedir?
Soruyu Cevaplayın
0
Karagöz tasvirlerini hangi malzemelerden, nasıl yapıyorlardı?
Soruyu Cevaplayın
0
Sanatlarını başka nerelerde icra ederlerdi? Seyircileri kimlerdir?
Soruyu Cevaplayın
0
Oyun takımlarında başka hangi malzemeler bulunmaktaydı?
Soruyu Cevaplayın
0
Aşağıda “ortaoyunu” ile ilgili soruları ortaoyunu hakkında bilgisi olanlar cevaplayabilirler.
Soruyu Cevaplayın
0
Konuşmalar önceden mi ezberlenirdi yoksa sahnede o anda hazırlıksız mı oynanırdı?
Soruyu Cevaplayın
0
Dekor ve kostüm olarak neler kullanılmaktaydı?
Soruyu Cevaplayın
0
Müzik olarak hangi şarkı ve türküler kullanılmaktaydı? Müzik topluluğunda hangi çalgılar vardı?
Soruyu Cevaplayın
0
Ortaoyunları nerelerde, hangi zamanlarda, kimler tarafından temsil edilmekteydi?
Soruyu Cevaplayın
0
Bir orta oyunu gösterisinde hangi tür sanatçılara ihtiyaç duyulmaktadır?
Soruyu Cevaplayın
0
Seyirciler ortaoyunlarında en çok hangi tipleri beğenir, hangi esprilere gülerlerdi?
Soruyu Cevaplayın
0
Çocukluğunuzda kuklacı tanıdıysanız, kukla gösterisi izlediyseniz aşağıda kukla hakkındaki soruları cevaplandırınız.
Soruyu Cevaplayın
0
Yörenizde hangi kukla sanatçıları vardı? Hayat hikâyeleri nedir?
Soruyu Cevaplayın
0
Sanatı kimden öğrenmişlerdi? Çırakları, yardımcıları var mıydı?
Soruyu Cevaplayın
0
Müzik kullanıyorsa hangi şarkı ve türküleri, oyun havalarını kullanırdı?
Soruyu Cevaplayın
0
Kuklacı hangi tür kukla oynatırdı? Bebeklerini nasıl temin ederdi?
Soruyu Cevaplayın
0
Kuklaların adları ne idi? Bunlar hangi malzemeden, nasıl yapılmaktaydı?
Soruyu Cevaplayın
0
Kukla ne zaman, nerelerde, kimlere oynatılmakta idi?
Soruyu Cevaplayın
0
En çok hangi oyunlar beğenilirdi?
Soruyu Cevaplayın
0
Çocukluğunuzda meddah hikâyesi dinlediniz mi? (Dinlediyseniz aşağıdaki soruları cevaplayınız)
Soruyu Cevaplayın
0
Meddah hangi hikâyeleri anlatırdı?
Soruyu Cevaplayın
0
Hikâyeleri nerelerde, ne zaman, kimlere anlatırdı?
Soruyu Cevaplayın
0
Hikâye anlatırken hangi eşyaları kullanırdı?
Soruyu Cevaplayın
0
Meddahlar taklit yapar mıydı? Hangi tipler taklit ederdi?
Soruyu Cevaplayın
0
En çok beğenilen halk hikâyeleri nelerdi?
Soruyu Cevaplayın
0
Genel olarak hikâyeler nasıl başlanıp nasıl bitirilirdi?
Soruyu Cevaplayın
0
Meddahın özel bir kıyafeti var mıydı? Tarif ediniz.
Soruyu Cevaplayın