Köyünüzde sizin çocukluğunuzda evlenme yaşı kızlar ve erkekler için kaç idi?

7 Comments

  yusuf - 06 Temmuz 2014 at 08:15 - Cevapla

  Kız Görme ve Kız İsteme Geleneği
  Evlenmeler, görücü usulü ile yapıldığı gibi, gençlerin birbirlerini görüp tanımaları ile de yapılmaktadır. Evlenmede görücü usulünü anlatacak olursak; erkek tarafı görücü gözüyle kız evine gider. Gelinlik kız tarafından sunulan kahveyi içerek kızı değerlendirirler. Kızı tekrar görmek isterlerse su isterler. Erkek tarafını temsilen yaşlı bir kadın, su getiren gelin adayının fiziğini süzer. Yürüyüşünü inceler, hafif seslenişle işitme özelliğini, ayrılırken de öperek ağız kokusunun olup olmadığını öğrenmeye çalışırlar.
  Görücü kız evinden ayrılırken, kendi aralarında beğendikleri kızı kimin için isteyeceklerini istenildiği takdirde verilip verilmeyeceği hususunu kız yakınlarından sorup öğrenirler. Erkek tarafı bazen aracı kullanarak kız tarafından kız istemek üzere evlerinde çay içmeye gelip gelmeyeceklerini ve gün vermelerini isterler. Kız tarafı gerekli araştırmayı yapmak için; ‘’-Biz de aile arasında konuyu düşüneceğiz’’ diyerek zaman isterler. Kız tarafı isteği uygun görürse erkek tarafının aracısı ile çay içmek için misafir oldukları günü bildirirler. Bu da kızın verileceğinin teyidi olur. Erkek tarafı imam ile birlikte birkaç kişilik grupla kız evine gider. Kız istenir ve söz kesilir. Bundan sonra nişan ve düğün yapılır. Düğünler genelde Perşembe ve Cumartesi günleri başlar. Takip eden günlerde devam eder. Düğünlerde davul, zurna, tef, kemençe ve kaval çalınmaktadır. Başlık parası geleneği: Eski adetlerin yerini yeni değer yargılarının aldığı görülmektedir. Başlık parası kısmen kalkmıştır Köy bazında özelliğini muhafaza eden başlık geleneği, başlık parası alan kız tarafının bu paranın üstüne ilaveler yaparak geline çeyiz yapması suretiyle sürdürülmektedir

  Fotoğraf/Dosya: 2071-koma-celal-evndar-gowend-delilo-girmeli-dugun-2011

  yusuf - 06 Temmuz 2014 at 08:19 - Cevapla

  Erkekler genellikle asker dönüşünde kızlar ise 17 – 20 yaş arasında evlenmektedir. Erkek ile kız arasında genellikle iki veya üç yaş fark olur.
  Geleneksel görücü usulü ile evlenmede erkek tarafı daha fazla insiyatife sahiptir. Çünkü genelde erkek tarafı gidip kız beğenir ve ister…

  meryem - 21 Temmuz 2014 at 22:07 - Cevapla

  Demirkapı Köyü’nde çocuk olarak görülmeyen kız ve erkeğin davranışları sınırlandırılır. Kızın herkese itaat etmesi, az konuşması, utangaç olması beklenir. Erkekler de ise bir asabileşme söz konusudur. Çocuk olmadıklarını her fırsatta belli ederler. Bu durumda kızlar 17- 18 istisna olarak 12- 13 yaşları ile erkekler de genelde askerlik dönüşü ve 18- 19 -20 yaşlarında evlenmektedirler.
  Köyde evlenme işinde sıra gözetimi vardır. Ağabeyden veya ablalardan önce evlenmemelidir. Eğer evlenirse kendinden büyüğün evlenmesinde engel oluşturmaktadır. Ablaya görücüye gelindiğinde kardeşi evlenmişse istenilen kızda bir sorun olduğu düşünülür.

  hayriye korkmaz - 12 Eylül 2014 at 19:38 - Cevapla

  Kızlar 15-23 yaşları arasındayken erkeklerse askerliğini yaptıktan sonra evlendirilir. Kızların gözü açılırsa iyi olmaz düşüncesiyle erken yaşta evlendirilirler.

  atilla - 17 Eylül 2014 at 20:59 - Cevapla

  durak-kıranyağmur-ulubey-ordu
  -Evlenecek kız ve erkekte evlilik çağı:
  17 yaşından başlar ve yukarı doğru çıkar çok küçük yaşta evlilik olayı yoktur. Genellikle yaşı reşit olan kızlar evlilik çağı olarak kabul edilir.

  ibrahim - 01 Aralık 2014 at 23:04 - Cevapla

  Kızlarda 15-16,erkekler de ise 18-20 yaşlarına gelince evlendirilirdi.Erkekler genelde askerliğini yaptıktan sonra evlenirdi.Bu erken evliliğin sebebi kız ve erkeğin gözü açılmadan evlendirmekdi. Kaynak kişi: Çınar Doğan yaş 75

  kbdzaltuntas - 04 Aralık 2014 at 17:19 - Cevapla

  -ŞEYHLER BELDESİ-HİSARCIK-KÜTAHYA
  Yörede kızların evlenme yası eskiden on üç yaslarına kadar inerken bugün
  yirmi üç yasına kadar çıkmıştır. Maddi durumu iyi olan, kızının, kocasının
  büyükleri ile anlaşacağına inanan kızını erken evlendirir. Büyüklerden ilk
  istenişte kızın verilmesi öğrenilmiştir. Kızı isteyen erkek evi, kız evi için uygunsa, kızın
  o erkekle evlendirilmesi kararlaştırılmış ise kız evi çok naz yapmaz. Bu paralelde kız
  çocuğunun hakkı ilk istenişten sonra kendi anne ve babasına haram olur düşüncesi yer
  alır.
  Kız çocuğu olanların “Ocağımız yalnız kalmasın.” veya “Çocuklarının vücudu
  koca evine dayanıklı olsun.” diye kızlarını geç evlendirdiği de olur.
  Kızın ve erkeğin evlenme isteğini kızın annesi kızın, büyükler ise erkeğin
  “ağzını yoklayarak” öğrenir.
  Evlenilecek kızda namus, dürüstlük, büyüklerine karsı saygılı olması… gibi
  özellikler aranır.
  (KÜTAHYA- ŞEYHLER BELDESİ
  (Yüksek Lisans Tezi)
  Zeynep ÇANLI
  GÖNDEREN:EMEL ALTUNTAŞ)Cevap Gönderme Formu