Normal durumun dışında özel bir miras türü var mıydı? Hangi sebeple verilirdi?Cevap Gönderme Formu