SORULAR

0
Yörenizde sık kullanılan deyimleri anlamlarıyla birlikte yazınız. (ağzıyla kuş tutmak, aklı başından çıkmak gibi..)
Soruyu Cevaplayın
0
Evlat edinilen çocuk resmiyette de yeni ailesinin nüfusuna geçirilir mi? Bu çocuk mirastan ne şekilde faydalanır?
Soruyu Cevaplayın
0
Evlatlık alan ailenin, bu çocuğun eğitimi, evlendirilmesi gibi konularda sorumlulukları nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
0
Hiç çocuğu olmayan ailenin mirası nasıl dağıtılırdı?
Soruyu Cevaplayın
0
Eskiden köy yaşamında eşlerin boşanmasına ne kadar rastlanırdı? Sebepleri nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
1
Boşanmayı düşünen çiftleri hangi sorunlar beklemekteydi? Köylünün boşanma olayına genel yaklaşımı nasıldır?
Soruyu Cevaplayın
0
Boşanmaya engel olmak için kimler araya girerdi? Neler yaparlardı? Etkileri olur muydu?
Soruyu Cevaplayın
0
Eşler boşanacak ise taraflar hangi kurallara uyarlardı?
Soruyu Cevaplayın
0
Köyünüzde evlatlık edinme var mıydı? Evlatlık çocuk alınırken nelere dikkat edilirdi?
Soruyu Cevaplayın
0
Birden fazla eşi olan erkeğin ölümü sonucu eşlerine ve çocuklarına miras nasıl pay edilirdi?
Soruyu Cevaplayın
0
Büyüklerin yaşlanmadan önce erken verdikleri veya miras türü var mıdır? Bu miras hangi sebeplerle kimlere verilir?
Soruyu Cevaplayın
0
Miras olarak genellikle erkek ve kız evlada neler bırakılırdı? Evladın dışında kimler mirastan yararlanırdı?
Soruyu Cevaplayın
2
Anne-baba-çocukların, gelinlerin ve torunların birlikte oluşturduğu ailelerde evi kim yönetirdi?, aile fertlerinin iş bölümü nasıl yapılmaktaydı?
Soruyu Cevaplayın
0
Köyünüzde eskiden olan aile düzenleri konusunda hatırladığınız kural ve hatıraları yazınız.
Soruyu Cevaplayın
0
Eskiden çocuklara hayat tecrübesi, geleneklerinizi öğretme nasıl yapılırdı?
Soruyu Cevaplayın
1
Çocukların ailesindeki ve köydeki büyüklerine davranışları nasıldı?
Soruyu Cevaplayın
0
Kız ve erkek çocuklarından davranış olarak beklenenler nelerdi? Bugünkü çocuklarla karşılaştırıldığında fark görüyor musunuz?
Soruyu Cevaplayın
0
Eskiden babaların ve annelerin evlatlarına neleri öğretmesi âdetti? Kız ve erkek çocuklara göre değişiyor muydu? Bu eğitim nasıl yapılırdı?
Soruyu Cevaplayın
0
Çocukların okuması konusunda ailelerin düşünceleri nasıldı?
Soruyu Cevaplayın
0
Eskiden çocukların özgürlükleri ve sınırları günümüzle karşılaştırıldığında farklı mıydı?
Soruyu Cevaplayın
0
Eskiden anne-babaların çocuklarına karşı genel tavır ve tutumları nasıldı? (sert, anlayışlı, kuralcı, disiplinli, serbest gibi)
Soruyu Cevaplayın
0
Büyüklerden çocuklara genetik (ırsi) olarak huy ve tavırların geçtiği düşünülür müydü? Hangi huylar kimlerden gelirdi?
Soruyu Cevaplayın
0
Çocuklar bir kabahat işlediğinde onu kimler uyarabilirdi?
Soruyu Cevaplayın
0
Çocuk eğitimiyle ilgili oluşmuş atasözleri nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
1
Büyük baba ve büyük annenin torunları üzerindeki etkisi nasıl olurdu?
Soruyu Cevaplayın
0
Çocuk terbiyesinde sözle anlatımın dışında cezaya dayalı eğitim var mıydı?
Soruyu Cevaplayın
0
Eskiden kız ve erkek çocuklar hangi yaşta hangi işleri öğrenir ve yaparlardı?
Soruyu Cevaplayın
0
Köyünüzde eskiden kadınlar ve erkeklerin günlük bütün işlerdeki iş bölümü nasıldı?
Soruyu Cevaplayın
0
Kadının tarla, bağ, bahçe ve hayvanlara ilişkin olarak yaptığı işler nelerdi? Bunların dışında kadının başka görevleri var mıydı?
Soruyu Cevaplayın
0
Erkek, ev ile ilgili hangi işleri yapardı?
Soruyu Cevaplayın
0
Erkeğin tarla, bağ, bahçe ve hayvanlara ilişkin olarak yaptığı işler nelerdir? Bunların dışında erkeğin başka görevleri var mıdır?
Soruyu Cevaplayın
0
Büyük ailede yaşlı olanların yaptığı işler nelerdi?
Soruyu Cevaplayın
0
Anne, baba, çocuk ve torunların aynı evde oturduğu ailelerde, önemli konularda kararlar nasıl verilirdi?
Soruyu Cevaplayın
0
Çocukların okula gönderilmesi, evlendirilmeleri, tarla, bağ, araç alım satımları konusuna evde kimler karar verirdi? Diğer bireylerin fikri de sorulur muydu?
Soruyu Cevaplayın
0
Çocuklar anne ve babalarıyla aynı odada mı uyurlar? Niçin? Hangi yaşa kadar?
Soruyu Cevaplayın
0
Köyde kız ve erkek çocuklarının günlük hayatları nasıl geçmektedir?
Soruyu Cevaplayın
0
Köyde kadınların bir araya gelip birlikte zaman geçirdikleri olur muydu? Bu toplanmalarda neler yapılırdı?
Soruyu Cevaplayın
0
Bir şey belirtilmeden ölüm oldu ise nasıl bir yol izlenirdi?
Soruyu Cevaplayın
0
Özel bir miras türü var mıydı? Hangi sebeple verilirdi?
Soruyu Cevaplayın
0
Birden fazla eşi olan erkeğin ölümü sonucu bu eşlere ve çocuklarına miras nasıl pay edilirdi?
Soruyu Cevaplayın
0
Eşler boşanacaksa taraflar hangi kurallara uyarlardı?
Soruyu Cevaplayın
0
Çocukların evlendirilmeleri, tarla, bağ, araç alım satımları konusuna evde kimler karar verirdi? Diğer bireylerin fikri de sorulur muydu?
Soruyu Cevaplayın
0
Köyde 15 yaşına kadar kız ve erkek çocuklarının günlük hayatları nasıl geçmektedir?
Soruyu Cevaplayın
0
Kadınların bir araya geldikleri olur muydu? Bu toplanmalarda genelde yapılan ikram ve eğlenceler neler olurdu?
Soruyu Cevaplayın
0
Eğlenmek üzere geleneksel olarak kırlara, su başlarına, bahçelere kalabalıkça gidilir miydi? Bu toplanmaların adı ne idi?
Soruyu Cevaplayın
0
Miras için bir şey belirtilmeden ölüm oldu ise nasıl bir yol izlenirdi?
Soruyu Cevaplayın
0
Normal durumun dışında özel bir miras türü var mıydı? Hangi sebeple verilirdi?
Soruyu Cevaplayın