SORULAR

6
Hamileliği devam edemeyip sürekli çocuğu düşen kadınlar, çare olarak neler yaparlardı?
Soruyu Cevaplayın
3
Anne hamileyken neleri yaparsa çocuk güzel olurdu veya çirkin olurdu?
Soruyu Cevaplayın
0
Anne hamilelik dönemindeyken, çocuğunun iyi huylu olması için neleri yapmaya dikkat ederdi? Nelerden kaçınırdı?
Soruyu Cevaplayın
3
Eskiden, doğan bebeğin vücudunda büyük lekeler, özür ve bozukluklar olması hangi sebeplere bağlanarak açıklanırdı?
Soruyu Cevaplayın
7
Köyünüzde eskiden, doğacak çocuğun kız mı yoksa erkek mi olması olması istenirdi? Sebebini yazınız.
Soruyu Cevaplayın
1
Eskiden, doğacak çocuğun kız veya erkek olması sağlanabilir miydi? Nasıl?
Soruyu Cevaplayın
6
Eskiden bebeğin cinsiyetinin ne olduğu konusunda tahmin nasıl yapılırdı? Bunun zamanı ne idi?
Soruyu Cevaplayın
2
Bir sonraki çocuğun cinsiyetinin ne olacağının işaretleri nelerdi?
Soruyu Cevaplayın
3
Aşerme nedir? Bu dönemde neler yapılır, nelerden kaçınılırdı?
Soruyu Cevaplayın
4
Doğumu kimler yaptırırdı? Doğum yaptıranlara ne adlar verilir? (ön ebesi, art ebesi gibi)
Soruyu Cevaplayın
4
Doğum odası neresidir? Bu odada doğum için neler bulundurulurdu? Odada kimler bulunabilirdi?
Soruyu Cevaplayın
6
Göbek kordonu kesildikten sonra bebeğe ne gibi geleneksel işlemler yapılırdı? (yıkama, tuzlama, giydirme)
Soruyu Cevaplayın
0
Eskiden doğum bitince anneye neler yapılırdı? (temizleme, giydirme, höllük topraklı yatağa yatırma vb.)
Soruyu Cevaplayın
2
Çocuğun doğduğu babaya ve aileye kim tarafından müjdelenirdi? Ona ne gibi müjdeler verilirdi?
Soruyu Cevaplayın
2
Çocuğu ilk kez kucağına alan kişi neler yapardı? Bununla ilgili inanışlar, gelenekler nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
0
Eskiden yeni doğan çocuğa bereket, onu koruma gibi amaçlarla ne gibi uygulamalar yapılırdı?
Soruyu Cevaplayın
7
Eskiden köyünüzde çocuğun adını kim seçerdi? Genellikle hangi adlar verilirdi? Niçin?
Soruyu Cevaplayın
1
Çocuğu yaşamayanlar, bu doğan çocukların yaşaması için ne gibi adlar verirlerdi?
Soruyu Cevaplayın
0
Bir daha çocuk istemeyen aileler son doğan çocuklarına ne gibi isimler verirlerdi?
Soruyu Cevaplayın
0
Erkek çocuğu da olmasını isteyenler, son doğan kızlarına hangi isimleri verirlerdi?
Soruyu Cevaplayın
1
Köyünüzde beşik merasimi nasıl yapılırdı? Kimler davet edilirdi?
Soruyu Cevaplayın
5
Bebek kırklaması nasıl yapılır? Kimler yapar? Nerede yapılır?
Soruyu Cevaplayın
0
Kırklamada kullanılan su, eşyalar, ne gibi işlemlere tabi tutulurdu?
Soruyu Cevaplayın
2
Loğusa ve bebeği yalnız kalacaksa hangi önlemler alınırdı?
Soruyu Cevaplayın
5
Kırk basması inancı nedir? Kırk basmaması için ne gibi önlemler alınırdı? Kırk basmasına kim, neler uygulardı?
Soruyu Cevaplayın
1
Bebek kırklamada kullanılan araç-gereç ve malzemeler nelerdi? Anlamları ve özelliklerini yazınız.
Soruyu Cevaplayın
6
Al basmasına karşı eskiden ne gibi önlemler alınırdı? Al basması (al karısı) nasıl sağaltılırdı? Kimler sağaltırdı?
Soruyu Cevaplayın
2
Loğusanın sütü niçin azalır veya kesilir? Loğusanın sütü olmadığında çocuğa kimler süt verebilirdi?
Soruyu Cevaplayın
3
Eskiden çocuk bezi olarak ne kullanılırdı? Çocuğun bezleri gece dışarıda bırakılır mıydı? Niçin?
Soruyu Cevaplayın
1
Doğumdan sonra ölen bebekle ve anneyle ilgili, yörenizde hangi uygulamalar vardı?
Soruyu Cevaplayın
1
Doğan bebeğin ilk yıkanışıyla ilgili hangi gelenekler vardır?
Soruyu Cevaplayın
0
Doğum yapan kadınla ilgili, geçmişte nelere uyulması gerektiği söylenirdi?
Soruyu Cevaplayın
1
İkiz çocuklarla ilgili inanışlar nelerdir? İkiz bebeklere yapılan farklı uygulamalar var mıdır?
Soruyu Cevaplayın
0
Bebekle ilgili kurban kesme ve mevlit okutmada nelere dikkat edilir?
Soruyu Cevaplayın
6
Bebek görmeye gitmeyle ilgili gelenekler nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
2
Eskiden anne ve bebek ilk sokağa çıktıklarında geleneksel olarak kimin evine giderlerdi?
Soruyu Cevaplayın
0
Eskiden anneler bebeğini nelerle beslerdi? Bunları nasıl hazırlardı? Nelere dikkat ederdi?
Soruyu Cevaplayın
0
Her bebek doğmasında ailelerin ve diğer insanların bildiği ve uymaya özen gösterdiği âdet gelenekler nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
0
Çocuk beşiği ve salıncak ile ilgili batıl inanışlar ya da kaçınmalar nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
2
Çocuğa takılan takılar nelerdi? Muska ve nazarlık takılır mıydı?
Soruyu Cevaplayın
1
0-1 yaş arası çocukların davranışlarıyla ilgili inanışlar nelerdir? (Uykusunda gülmesi, ağlaması, bacağının arasından bakması vb.)
Soruyu Cevaplayın
0
Bebeğin tırnağı ilk kez ne zaman kesilir, kesilirken hangi uygulama yapılırdı?
Soruyu Cevaplayın
1
Kız ve erkek çocuğunun saçı ilk ne zaman kesilirdi? Bu kesilen saçlar ne yapılırdı?
Soruyu Cevaplayın
3
Eskiden çocuğun ilk dişi çıktığında neler yapılırdı? Bununla ilgili inanışlar nelerdir?
Soruyu Cevaplayın
0
Diş çıkarması geciken çocuklara ne gibi işlemler yapılırdı? Çocuğun ilk dişi düştüğünde ne gibi gelenekler işlemler yapılırdı?
Soruyu Cevaplayın
1
Çocuğun yürümesi gecikince ne gibi işlemler yapılırdı? (Ayak kösteğini kesme, yatıra gitme vb.)
Soruyu Cevaplayın
0
Eskiden konuşması geciken (konuşamayan) çocuk konuşsun diye ne gibi işlemler yapılırdı? (kuşun su içtiği kaptan su içirilmesi vb.)
Soruyu Cevaplayın
3
Çocuğun başka hangi rahatsızlıkları için aileler neler yaparlardı?
Soruyu Cevaplayın
0
Bebeklerin ilk ayları içinde her ailenin yapmaya özen gösterdiği âdet ve gelenekler nelerdir?
Soruyu Cevaplayın